ขอพรและขอขมาพระแม่คงคา เทวีแห่งสายน้ำ เพื่อเป็นการลอยทุกข์โศกโรคภัยไปกับกระทง