เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ภูมิปัญญา วิถีชีวิตของคนไทยทั่วทั้ง 6 ภูมิภาค